Оферта

ДОГОВІР

на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта ТОВ «ТікіКідс Україна», Фізичної особи-підприємця Проненко Олени Володимирівни)


Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (надалі - Оферта), нижченаведені терміни та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:

1.1. «Оферта» - дана Публічна оферта на реалізацію Квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта ТОВ «ТікіКідс Україна», Фізичної особи-підприємця Проненко Олени Володимирівни), опублікована за електронною адресою в мережі Інтернет: www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua;

1.2. «Принципал» - юридична особа, яка доручає Агенту від імені Принципала та/або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження, бронювання, оформлення, реалізації (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Оферти;

1.3. «Агент» - ТОВ «ТікіКідс Україна» та/або Фізична особа-підприємець Проненко Олена Володимирівна, уповноважена на підставі укладених з Принципалом Договорів, надавати послуги з розподілу, бронювання, оформлення та реалізації Квитків на різноманітні Заходи;

1.4. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якій Агентом на умовах, встановлених цією Офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;

1.5. «Захід» - культурно-видовищний захід, в тому числі театральна вистава, циркова вистава, концерт в залі, клубі чи на відкритому майданчику, майстер-клас, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливе лише за пред'явленням спеціального документа - Квитка;

1.6. «Зал» – означає приміщення, призначене для проведення Заходу;

1.7. «Місце» – означає місце в Залі;

1.8. «Електронний квиток» (надалі – Квиток) - упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та інше), які однозначно описують та підтверджують право Покупця на одноразове відвідування Заходу;

1.9. «Бланк квитка» – стандартна форма документа із зазначенням реквізитів, що містять інформацію щодо вартості Квитка, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення, та інше;

1.10. «Випуск квитка» – надсилання електронного зображення у формі Електронного квитка, що відбувається безпосередньо після продажу Квитка при застосуванні Системи;

1.11. «Номінальна вартість квитка» - вартість Квитка, встановлена Принципалом для всіх Покупців;

1.12. «Система» - інформаційна система, призначена для оформлення та реалізації Квитків.

1.13. «Замовлення» - один або кілька Квитків, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи, та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;

1.14. «Анулювання» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі. Якщо Замовлення не сплачено, то воно Анулюється автоматично.

1.15. «Баланс Покупця» (надалі - Баланс) - грошові кошти, які закріплені в Системі за відповідним Покупцем. Покупець може використовувати свій Баланс для здійснення оплати Замовлення, в цьому випадку після оформлення Замовлення оплата за нього буде стягнута автоматично з Балансу Покупця. Якщо коштів на Балансі буде не достатньо для повної оплати Замовлення, Покупцю буде запропоновано оплатити залишок, а Баланс буде автоматично зарахований як частина оплати. Якщо Покупець під час здійснення оплати Замовлення протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин не проведе оплату залишку, таке Замовлення буде анульоване автоматично, а грошові кошти, які були в Системі, знову повернуться на Баланс Покупця. 

1.16. «Особистий Профіль Користувача» - особистий профіль Покупця у Системі, де він може переглянути історію своїх Замовлень, роздрукувати Квиток, переглянути свій Баланс, а також анулювати Замовлення.


Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Оферта регламентує умови, порядок продажу Квитків та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцям проводиться виключно на умовах цієї Оферти, лише в разі її повного та беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.

2.3. З метою придбання Квитків у Агента, юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом, будь-яким, не забороненим законодавством України, способом. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом та юридичною особою.

2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни в дану Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються та доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.5. Умови цієї Оферти дійсні для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua та не залежать від форми оплати.


Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг, пов’язаних з оформленням та реалізацією Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту - Послуги).

3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.

3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала та/або інших осіб, що діють від його імені та за його дорученням або від свого імені, але за дорученням Принципала, в тому числі в зв'язку з реалізацією таким особами Квитків, а так само за організацію, факт проведення та зміст Заходів.

3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених справжньою Офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроковий.


Стаття 4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Акцепт Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно та в повному обсязі.

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само у разі придбання Квитка за допомогою мережі Інтернет або по телефону, шляхом вчинення наступних дій: вибір Заходу, категорії Квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.

4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне та беззастережне прийняття Покупцем всіх умов даної Оферти, без будь-яких вилучень та/або обмежень, та рівносильне висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).


Стаття 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайтах Агента www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента.

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки, Покупець зобов'язаний використовувати банківську картку, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється за умови порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.

5.4. За дотримання всіх умов цієї Оферти та після оплати Замовлення, останнє вважається виконаним, а у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у Квитку умовах.


Стаття 6. ЗАМІНА, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. У разі якщо Принципалом змінено схему розташування Місць в Залі, а також змінена їх кількість, в цьому разі Агент може замінити Покупцеві його Місце розташування в Залі на інше, аналогічне за своєю вартістю, Місце.

6.2. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

  • відмова Покупця від оформлення Замовлення;
  • відсутність оплати протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу.

6.3. У разі якщо Покупець бажає замінити придбаний Квиток на інший Квиток (зміна місця в Залі, зміна Заходу та інші), в цьому випадку Покупець звертається до Агента з відповідним повідомленням (за наступними контактами: email: support.tickets@dityvmisti.ua або phone: +380 (73) 077 37 51, +380 (73) 262 54 03), з проханням здійснити таку заміну, не пізніше ніж за 2 (Два) робочі дні до початку Заходу, на який Покупець придбав Квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Агента у термін менший ніж за 2 (Два) робочих дні до початку Заходу, таке звернення Агентом не розглядається.

За обробку та здійснення процедури заміни Покупцю придбаного Квитка, Агентом стягується з Покупця плата в розмірі 10% (Десяти відсотків) від Номінальної вартості квитка. Агент зараховує сплачену Номінальну вартість квитка за попередньо придбаний Квиток із вирахуванням вищезазначеної плати (10% Десяти відсотків) в рахунок оплати нового Квитка, який Покупець бажає отримати.

6.3.1. Покупець може власноруч провести заміну придбаного Квитка на інший Квиток не пізніше ніж за 1 (Один) день до початку Заходу. В цьому випадку Покупець скасовує раніше оформлене Замовлення в Особистому Профілі Користувача на сайтах Агента www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua, кошти за придбаний раніше Квиток автоматично зараховуються на Баланс Покупця в повному обсязі. З моменту формування такої заявки Покупець втрачає право на попередньо придбаний Квиток. Покупець може використати свій Баланс для оплати наступного Замовлення. В день проведення Заходу ануляція Замовлення неможлива. 

6.3.2. У разі якщо вартість нового Квитка, який Покупець бажає отримати, більша ніж наявність коштів на Балансі, в цьому випадку Покупець зобов’язаний доплатити Агенту різницю протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин з моменту формування заявки на заміну Квитка. У разі невиконання Покупцем умов даного пункту заявка на заміну Квитка автоматично скасовується, а кошти повертаються на Баланс.

6.3.3. У разі якщо вартість нового Квитка, який Покупець бажає отримати, менша ніж наявність коштів на Балансі, в цьому випадку Покупець оплачує нове Замовлення за рахунок коштів на Балансі, а решта залишається на Балансі в Особистому Профілі Користувача.


Стаття 7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. В разі відміни Заходу, повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за придбаний Квиток, здійснює Принципал.

7.1.1. Принципал повертає Покупцеві лише Номінальну вартість квитка. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.

7.1.2. В разі відміни Заходу Покупець, що придбав Квиток на відмінений Захід має звернутись до Агента із зверненням, що має містити:

  • Заяву в довільній формі про здійснення повернення грошових коштів за придбаний Квиток із обов’язковим зазначенням даних особи, що звертається (ПІБ), штрих-коду Квитка, назвою Заходу, номером особистої Банківської картки (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис Покупця;
  • Копію паспорту та індивідуального податкового номеру Покупця.

7.1.3. Агент отримавши відповідно до п. 7.1.2. цієї Оферти звернення від Покупців, передає їх Принципалу. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.

7.2. Якщо Покупець бажає (з урахуванням положень п.7.2.1., п.7.2.2., п.7.2.3., п.7.2.4. цієї Оферти) здійснити повернення придбаного ним Квитка та отримати сплачені за нього грошові кошти, в такому разі Покупець звертається до Агента (за наступними контактами: Email: support.tickets@dityvmisti.ua або phone: +380 (73) 077 37 51, +380 (73) 262 54 03), з проханням здійснити таке повернення, не пізніше ніж за 2 (Два) робочі дні до початку Заходу, на який Покупець придбав Квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Агента у термін менший ніж за 2 (Два) робочі дні до початку Заходу та/або не відповідає встановленим п.7.2.1. цієї Оферти, таке звернення Агентом не розглядається.

7.2.1. Покупець, що бажає здійснити повернення придбаного ним Квитка та отримати сплачені за нього грошові кошти звертається до Агента із зверненням, що має містити:

  • Заяву в довільній формі на ім’я Агента про здійснення повернення грошових коштів за придбаний Квиток із обов’язковим зазначенням даних особи, що звертається (ПІБ), штрих-коду Квитка, назвою Заходу, номером особистої Банківської картки (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис Покупця;
  • Копію паспорту та індивідуального податкового номеру Покупця (в даному випадку Агент зобов’язується не передавати отримані від Покупця копії паспорту та індивідуального податкового номеру третім особам, окрім випадків передбачених чинним законодавством України).

7.2.2. Агент розглядає звернення, яке надійшло від Покупця щодо здійснення повернення сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, протягом 1 (Одного) робочого дня та повідомляє, шляхом надсилання відповідного повідомлення Покупцю про результати такого розгляду та прийняте рішення. Агент може прийняти рішення про повернення Покупцю грошових коштів сплачених за придбаний Квиток або рішення про відмову в поверненні Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, прийняте рішення Агента є остаточним.

7.2.3. У разі якщо Агентом прийнято рішення про здійснення повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, таке повернення здійснюється протягом 10 (Десяти) робочих днів з моменту повідомлення про таке рішення Покупця.

7.2.4. За обробку та здійснення процедури повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за придбаний Квиток, Агентом стягується з Покупця плата в розмірі 10% (Десяти відсотків) від Номінальної вартості квитка. Агент здійснює повернення Номінальної вартості квитка Покупцю, за вирахуванням вищезазначеної плати. 

7.3. Положення цього пункту не впливають на права Покупця самостійно звернутися до Принципала за роз'ясненнями.

7.4. Покупець підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.


Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Покупець має право:

8.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на Заходи в інших офіційних квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Агента.

8.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на сайтах Агента www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua.

8.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайтах Агента www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua.

При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

8.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами Агента.

8.2. Покупець зобов'язаний:

8.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.

8.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну та повну інформацію про Покупця. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.

8.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, які повідомляються Агенту (його співробітникам).

Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента та його співробітників за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення, так як особисто не переконався в його коректності. 

Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг та продажу Квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.

8.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.

8.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Агенту, Принципалу, Організатору та іншим Покупцям.

8.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей з відвідуванням та/або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний протягом 12 (Дванадцяти) годин з моменту початку Заходу звернутися до Агента за вказаними на сайті Агента засобами зв'язку (в мережі Інтернет: www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua), із зазначенням та описом проблем/незручностей, які виникли.

8.3. Агент має право:

8.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

8.3.2. У разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні інших Послуг.

8.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).

8.3.4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Агента (www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua). Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, за виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

8.3.5. Встановлювати та змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.

8.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати вартості Квитка перед тим, як зробити продаж Квитка Покупцю.

8.3.7. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.

8.3.8. Додавати до вартості Замовлення Квитків додаткову плату за Додаткові послуги, які включають але не обмежуються:

  • за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення Квитків через контакт-центр “Діти в місті” (телефон: +380 (73) 077 37 51, +380 (73) 262 54 03, он-лайн чат, e-mail: support.tickets@dityvmisti.ua);
  • за формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками та відправку його електронною поштою Покупцеві;
  • за оформлення та персональну обробку контакт-центром колективних замовлень Квитків;
  • та інші Послуги.

Розмір вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостійно та може бути змінено в будь-який час.

8.4. Агент зобов'язаний:

8.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.

8.4.2. Надати Покупцю інструкції для оформлення / оплати / отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайтах Агента www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua.

8.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Агентом.

8.4.4. Не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою.


Стаття 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Агент не несе жодної відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу, а також за підготовку та проведення Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, в тому числі стороною за угодою, укладеною між Принципалом та Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім Квитка.

9.2. Агент не несе жодної відповідальності за інформацію про Захід, розміщену Принципалом на сайтах Агента www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua, в тому числі графічні та відео матеріали.

9.3 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом та Покупцем з метою реалізації останньому Квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.

9.4. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як надання будь-яких гарантій.

9.5. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями в разі допущення помилок та неточностей в наданні ним своїх даних.

9.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання та використання Послуг.

9.7. У разі пред'явлення Покупцем будь-яких вимог щодо будь-яких проблем, пов'язаних з відвідуванням та/або перебуванням на Заході з порушенням терміну зазначеному в п.8.2.6. даної Оферти, дані вимоги в будь-якому випадку не підлягають задоволенню.

9.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах.


Стаття 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директора, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка або отримання Послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.

10.2. Всі претензії в зв'язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.


Стаття 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається Агентом в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів.

11.2. За неможливості досягнення згоди щодо суперечок, що виникають, останні підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.

11.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.


Стаття 12. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Справжня Оферта вступає в силу з дати її розміщення на сайті Агента та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.

У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за телефоном: +380 (73) 077 37 51, +380 (73) 262 54 03

Або напишіть запит на support.tickets@dityvmisti.ua

Графік роботи: з 09:00 до 18:00 (Понеділок - П'ятниця)