Умови користування сайтом "Діти в місті"

ДОГОВІР

на розміщення інформації про культурно-видовищні заходи


Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. В даному договорі на розміщення інформації про культурно-видовищні заходи (надалі - Угода), нижченаведені терміни та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:

1.1. «Угода» - даний Публічний договір на розміщення інформації про культурно-видовищні заходи, опублікований за електронною адресою в мережі Інтернет: www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua (далі Сайт);

1.2. «Організатор» - юридична або фізична особа, яка доручає Агенту за його рахунок надавати послуги з розповсюдження, оформлення Заходів, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Угоди;

1.3. «Агент» - ТОВ «ТікіКідс Україна» та / або Фізична особа-підприємець Проненко Олена Володимирівна, уповноважена на підставі укладених з Організатором Договорів, надавати послуги з оформлення та розповсюдження інформації про різноманітні Заходи Організатора;

1.4. «Захід» - культурно-видовищний захід, в тому числі театральна вистава, циркова вистава, концерт в залі, клубі чи на відкритому майданчику, майстер-клас, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливе лише за пред'явленням спеціального документа - квитка;

1.5. «Система» - інформаційна система, призначена для розміщення інформації про Заходи;

1.6. «Особистий Профіль Організатора» - особистий профіль Організатора у Системі, де він може переглянути історію розміщення своїх Заходів, оновити їх, відредагувати або видалити; переглянути історію продажу квитків на Заходи, а також статистику по кожному Заходу.


Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Угода регламентує умови, порядок розміщення Заходів Організатором та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Організатора.

2.2. Розміщення Заходів проводиться виключно на умовах цієї Угоди, лише в разі її повного та беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Організатором послуг Агента на запропонованих у цій Угоді умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.

2.3. З метою розміщення інформації про Заходи у Агента, Організатор здійснює це за угодою з Агентом, будь-яким, не забороненим законодавством України, способом. У цьому випадку діють Правила цієї Угоди, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом та Організатором.

2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни в дану Угоду, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються та доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет www.dityvmisti.ua, www.detivgorode.ua. Використання Організатором послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Угоди означає акцепт Угоди з урахуванням внесених змін.

2.5. Умови цієї Угоди дійсні для Організаторів, які розміщують інформацію про Заходи через Особистий Профіль Організатора на Сайті або надають інформацію для розміщення Агенту будь-яким, не забороненим законодавством України, способом.


Стаття 3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Організатору послуг, пов’язаних з оформленням та розповсюдженням інформації про Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.

3.2. Переглядаючи та / або використовуючи надану Сайтом інформацію, а також розміщуючи свою інформацію через Особистий Профіль Організатора, Організатор має дотримуватись наступних вимог:

 • не порушувати чинне законодавство України і всі передбачені Сайтом правила, в тому числі дану Угоду;
 • не порушувати права третіх осіб;
 • надавати достовірну інформацію, ту, що не вводить в оману, не паплюжить гідність та честь третіх осіб;
 • не копіювати, не розповсюджувати та не використовувати інформацію, яка належить третім особам, без їх згоди;
 • не розповсюджувати на Сайті віруси або інші продукти, які можуть порушити функціонування Сайту та персональні комп'ютери інших користувачів;
 • не збирати будь-яку інформацію про третіх осіб без їх відома, включаючи їх електронну адресу.

3.3. Вся інформація, отримана Агентом через Сайт, є власністю Агента.

3.4. Вся інформація, розміщена на Сайті, не може бути відтворена або використана без письмового дозволу Агента. Копіювання розміщеної на Сайті інформації можливе лише для особистого використання.

3.5. Умови розміщення Заходів на Сайті для Організаторів:

 • розміщення Заходів на Сайті безкоштовне та необмежене у кількості;
 • всі Заходи, розміщені Організатором на сайті, проходять через модерацію Агентом. Від моменту розміщення Заходів на Сайті Організатором до моменту їх фактичної публікації проходить 2 робочі дні. Агент залишає за собою право відмовити Організатору у публікації його Заходу, якщо надана інформація не повна або порушує права третіх осіб;
 • Агент не гарантує Організатору збільшення кількості відвідувачів та/або проданих квитків на Захід. Проте, Захід, що містить фото та більш детальну інформацію про послугу чи товар має більше шансів бути знайденим потенційними клієнтами;
 • заголовок Заходу має бути максимально інформативним і повністю відображати зміст оголошення. Його довжина не має перевищувати 70 символів, а також містити контактну інформацію Організатора (адресу, телефон, email), вартість, місцезнаходження та посилання на інші сайти. Всі зазначені вище параметри мають бути вказані у спеціальних полях в Системі, під час розміщення Заходу на Сайті;
 • забороняється дублювати один і той самий Захід у декількох категоріях, розміщувати оголошення в категоріях, які не відповідають тематиці Заходу та в регіонах, до яких даний Захід не стосується;
 • Агент залишає за собою право без попередження корегувати текст оголошення у випадку, коли той не відповідає положенням даної Угоди та іншим правилам Сайту, переміщувати його у відповідну категорію та/або регіон, відправляти на корегування Організатором, а також видаляти з Сайту без пояснення причини;
 • Захід може бути видалений із Сайту з наступних причин:
  • Захід дублює аналогічний, розміщений раніше;
  • Захід не відповідає категорії та/або регіону, в якому він розміщений;
  • інформація, розміщена в оголошенні Заходу суперечить правилам Сайту та положенням даної Угоди;
  • наявна в оголошенні інформація некоректна;
  • текст заголовку Заходу написаний з використанням верхнього регістру, за виключенням заголовних літер та власних назв. Цілком у верхньому регістрі можуть бути написані лише абревіатури. Приклад неправильного заголовку: “ДИТЯЧИЙ МАЙСТЕР-КЛАС”;
  • заголовок Заходу містить повторювані знаки оклику та питання, багатокрапки та інші символи. Приклад неправильного заголовку: “**Найкращі курси для підлітків!!!**”;
  • в тексті або в заголовку Заходу містяться орфографічні та пунктуаційні помилки, відсутні розділові пробіли;
  • заголовок Заходу містить інформацію про вартість. Вартість необхідно вказувати у відповідному полі;
  • фотографія та/або відео не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
  • фотографія має надмірно яскравий фон;
  • фотографія поганої якості, зображений предмет невиразний;
  • на фотографії та/або відео використовується зареєстрований товарний знак, що належить третім особам;
  • авторські права на фотографію, текст та/або відео в оголошенні, належать третім особам.
 • При користуванні Сайтом Організаторам забороняється:
  • купувати або продавати акаунт, передавати дані для доступу до акаунту третім особам;
  • розміщувати інформацію про Заходи, що розцінюється чинним законодавством України, як незаконна або та, що потребує спеціального дозволу;
  • розміщувати оголошення рекламного характеру в будь-яких, не призначених для цього, місцях;
  • розміщувати інформацію про Заходи, що містить ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в тому числі расистського та релігійного спрямування;
  • розміщувати інформацію про Заходи, написану транслітом;
  • публікувати або передавати матеріали, що порушують або посягають на права іншої особи, матеріали, що порушують права на публічне використання, або які захищені авторським правом, правом на торговельну марку, або будь-яке інше право на власність, а також запозичувати матеріали без попередньої згоди законного власника або відповідного представника;
  • публікувати або передавати будь-які матеріали, що містять віруси та інші деструктивні елементи;
  • завантажувати будь-які файли, опубліковані іншими Організаторами, будучи обізнаним або припускаючи, що поширення цих файлів так само є незаконним.
 • При розміщенні Заходів на Сайті відповідальність за наслідки використання інформації, що міститься в оголошеннях, несуть виключно їх Організатори. Якщо розміщена інформація є не актуальною, Агент має право видалити її з Сайту.
 • При використанні Сайту Організатор має наступні права:
  • право на реєстрацію одного або декількох акаунтів (сторінки Організатора) на Сайті;
  • право на безкоштовне розміщення інформації про свою Організацію і Заходи на Сайті;
  • право на видалення розміщених рекламних оголошень та особистих даних;
  • право на уточнення, зміну або виправлення розміщених особистих даних і рекламних оголошень;
  • право поширювати власні особисті дані і рекламні оголошення Заходів будь-якими законними способами.
 • Доступ Організатора до зміни особистих даних та інформації, що міститься в Заходах, проводиться тільки на основі унікальних email-адреси та пароля, створеного Організатором при реєстрації. Відповідальність за збереження пароля несе Організатор;
 • У разі розміщення Організатором інформації, яка порушує права третіх осіб та/або законодавство України, а також правила користування Сайтом, Агент залишає за собою право блокування (часткового або повного) доступу до акаунту або окремих сервісів ресурсу, передачі особистих даних та IP-адрес Організатора потерпілій стороні, її представникам, державним організаціям та структурам;
 • Агент залишає за собою право блокування (часткового або повного) доступу до акаунта та/або окремих сервісів ресурсу Сайту без пояснення причини.
 • Кожне додаткове просування Заходу здійснюється на наступних умовах Агента, а саме:
  • розміщення у щотижневій афіші (в кожному окремому місті Сайту ціни можуть відрізнятися);
  • розміщення згідно пакетних послуг;
  • банерна реклама на Сайті;
  • індивідуальна розсилка по базі підтверджених email-підписників Агента;
  • розміщення на тематичній сторінці на сайті;
  • додаткове розміщення в соціальних мережах на сторінках Агента.


Стаття 4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ОСОБИСТИХ ДАНИХ ОРГАНІЗАТОРА

4.1. Зберігання та використання Сайтом наданих Організаторами особистих даних повністю відповідає чинному законодавству України про недоторканність особистої інформації.

4.2. З метою забезпечення нормального функціонування Сайту, надання Організаторам необхідної підтримки і належної допомоги при роботі з ним, а також в інших цілях, зазначених детально нижче, Агент здійснює збір, зберігання, захист, обробку і поширення інформації про користувачі Сайту (особисті дані Організатора) в порядку, передбаченому далі.

4.3. Відповідно до цієї Угоди до особистих даних Організатора відносяться:

 • стандартні дані, які http-сервер автоматично отримує при доступі до Сайту (IP-адреса хоста, адреса запитаного ресурсу, час, тип і інформація про програму перегляду, яка послала запит ресурсу, вид операційної системи користувача, адреса сторінки, з якої був здійснений перехід на запитаний ресурс);
 • дані, надані Організатором, включаючи, але не обмежуючись: адреса електронної пошти, логін, пароль, ім’я, контактна інформація;
 • інша інформація, що отримується або сформована при доступі до Сайту за допомогою різних інструментів, у тому числі з використанням cookies: статистика переглядів сторінок Сайту, облік обсягу отриманої і переданої інформації. Агент попереджає, що Організатор може вжити заходів щодо зберігання cookies, проте з технічних причин це може негативно позначитися на його подальшій можливості перегляду Сайту.

4.4. Агент використовує особисті дані Організатора у зв'язку з особливостями діяльності з надання послуг через Інтернет і застосовує їх для наступних цілей:

 • підтримки функціонування Сайту, як структурованого засобу надання послуг з розміщення та надання до загальнодоступного перегляду інформаційних матеріалів сайту рекламного, комерційного та іншого характеру;
 • пошуку та аналізу причин можливих помилок і несправностей;
 • визначення та аналізу вподобань і запитів користувачів при доступі до різних сторінок Сайту і вдосконалення на основі такого аналізу послуг, що надаються;
 • інформування Організаторів про послуги і нововведення Сайту;
 • надання Організатору маркетингових та інших пропозицій;
 • вирішення можливих суперечок і розбіжностей;
 • аналізу статистики відвідуваності Сайту і оцінки інтересу до нього;
 • інших цілей, пов'язаних з удосконаленням роботи Сайту.

4.5. Особисті дані Організатора складають конфіденційну інформацію, не підлягають розголошенню, крім надання доступу до них у випадках, передбачених Угодою, і не можуть бути передані за плату або безоплатно третім особам без згоди Організатора. Агент використовує різні інструменти захисту особистих даних Організатора від несанкціонованого доступу або розголошення. Разом з тим Агент не дає гарантій і не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили неправомірний доступ до конфіденційної інформації про Організаторів, а також залишає за собою право використовувати та розголошувати окремі відомості з особистих даних Організатора у зв'язку з потенційними конфліктами або тими, що вже виникли і судовими розглядами, як і у випадках, якщо це буде необхідним для захисту прав, власності та безпеки режиму роботи інших користувачів.

4.6. Доступ до особистих даних Організатора в тому числі мають:

 • особи, права та обов'язки яких по доступу до відповідної інформації встановлені законодавством України;
 • особи і організації, які здійснюють підтримку служб і сервісів Сайту в обсязі, необхідному для здійснення такої підтримки.


Стаття 5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГЕНТА

5.1. Агент не несе відповідальність за неправомірні дії Організатора, за будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення Організатора, що виникли в результаті використання Сайту, за відсутність можливості використовувати Сайт з причин, не залежних від Агента, або тих, що виникли внаслідок грубого порушення Організатором цієї Угоди та інших правил, передбачених на Сайті.

5.2. Агент не несе відповідальність за шкоду, збитки або витрати, що виникли в зв'язку з Сайтом, його використанням або неможливістю використання. Агент також ні за яких умов не несе відповідальність за недбалість та відшкодування збитків, що сталися в результаті виходу з обігу, втрати даних або прибутку, або в зв'язку з переглядом, використанням чи роботою Сайту або його змісту. Деякі сторінки Сайту можуть містити технічні неточності і помилки. Інформація на Сайті підлягає оновленню і в будь-який момент може стати застарілою. Агент не несе відповідальності за вдосконалення Сайту, а також за нездатність оновлення інформації, яка зберігається на ньому.

5.3. Сайт містить посилання на інші сайти, які супроводжуються третіми особами. Такі сайти не підлягають контролю Агента. Агент не несе відповідальність за зміст (включаючи точність, законність або пристойність) будь-якого представленого сайту або посилань, розміщених на Сайті. Посилання на інші сайти, розміщені на Сайті, використовується лише для зручності користувачів та не має на увазі того, що їх зміст схвалено Агентом. Агент не несе відповідальності за авторські права будь-якого сайту, посилання на який знаходиться на Сайті. Також на Сайт можуть посилатися інші сайти, як з відома і дозволу Агента, так і без нього. Агент також не несе ніякої відповідальності за зміст посилань і сайтів, які на нього посилаються та на яких вони розміщені, включаючи відповідальність за авторські права.

5.4. Агент не гарантує відсутність проблем і помилок у роботі Сайту, а також того, що неполадки будуть усунені. Організатор також повинен розуміти, що Агент не може гарантувати відсутність вірусів чи інших деструктивних елементів у файлах, завантажених через Сайт або доставлених через електронну пошту. Організатор несе повну відповідальність за контроль та здійснення технологічних процесів, які відповідають його специфічним вимогам по точності даних, що вводяться і виводяться, а також за підтримку і своєчасне оновлення засобів для відновлення втрачених даних.

5.5. Агент не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності інформації, яку розміщує Організатор на Сайті, якщо немає домовленості про протилежне або відповідних вимог чинного законодавства.

5.6. Агент залишає за собою право не вступати в листування з Організатором.

5.7. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Заходів та/або змістом Заходів та/або якістю товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Організатор розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Агента, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Агенту в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених гарантій.


Стаття 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

6.1. Назва Сайту є зареєстрованим товарним знаком і охороняється чинним законодавством України, а також міжнародним законодавством.

6.2. Весь вміст сайту є власністю Агента та охороняється авторським правом і всіма правами на інтелектуальну власність.

6.3. Сайт є об'єктом права інтелектуальної власності Агента. Всі виключні майнові авторські права на Сайт належать Агенту. Використання сайту Організаторами можливе строго в рамках Угоди та законодавства України про авторські права.

6.4. Будучи об'єктом авторського права Агента, Сайт одночасно містить інформацію, надану окремими Організаторами для розміщення на ньому у вигляді текстів, графічних зображень (ілюстрацій), знаків для товарів і послуг та іншого. Агент зобов'язується здійснювати публікацію такої інформації без будь-яких змін і викривлень, відтворювати її, дотримуючись стандартів якості.

6.5. Разом з тим Організатор гарантує та несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на надану їм для розміщення на сайті інформацію і відшкодовує Агенту все збитки, понесені останньою стороною у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв'язку з порушенням Організатором авторських прав на надану їм інформацію.


Стаття 7. ПОРЯДОК ДІЇ УГОДИ

7.1. Дана Угода вступає в силу при першому відвідуванні Сайту Організатором і діє між Організатором та Агентом протягом усього періоду використання Організатором Сайту.

7.2. Агент має право змінювати цю Угоду та інші діючі на Сайті правила, які включають вимоги до змісту та умов публікації Заходів, без попереднього повідомлення Організатора.

7.3. Такі зміни набувають силу з моменту публікації зміненого тексту Угоди та інших правил на сторінках Сайту.